Cennik
Nasza polityka cenowa jest klarowna. Poniżej znjduje się cennik podzeilony na usługi podstawowe i usługi dodatkowe. Wszelkie usługi rozliczane są w jednostkach 12 miesięcznych. Usługi dodatkowe są traktowane jako dodatki do głównej usługi i rozliczane w ramach usługi do której zostały wykupione.

Usługi podstawowe

Podane Ceny są cenami BRUTTO. Do każdej pozycji dołączany jest jeden adres email a także konto hostingowe według parametrów określonych w dziale hosting dla domeny

Usługi dodatkowe
Usługi dodtkowe to usługi, które można wykupić do konkretnej domeny z przyłaczonym kontem hostingowym i emailem. Nie są one w żadnym stopniu wymagane a stanowią dodatki poprawiające parametry jak również zasoby określonego hostingu.
Podane ceny są cenami brutto. Do każdej pozycji dołączany jest jeden adres email a także konto hostingowe według parametrów określonych w dziale hosting dla domeny

Inne opłaty